Almenseweg 1B

7211 MD Eefde

+31 (0)6 150 576 61

24/7 Melden van overlijden

Nabestaandendesk

Direct informatie

DS Uitvaartbegeleiding
De persoonlijke uitvaart is een reflectie van het leven dat geleefd is

Voorgesprek

DS Uitvaartbegeleiding Zutphen Eefde Almen Apeldoorn Lochem

Nadenken over het afscheid en uw uitvaart tijdens een voorgesprek.

De dood hoort bij de cirkel van het leven. Toch heerst er vaak nog een taboe over het openlijk bespreken van de dood terwijl het zo belangrijk is om al vast na te denken over je eigen uitvaart. Het vastleggen van eventuele wensen geeft geeft vaak een bepaalde rust, ook aan nabestaanden.

Bij het verlies van een dierbare ontstaat, naast verdriet ook twijfel. Je wilt als nabestaande het liefst een zo mooi mogelijk afscheid creëren en er kan dan onzekerheid ontstaan of je het wel of niet “goed”doet.

Door bij leven hierbij stil te staan neem je al vele zorgen weg.

DSuitvaartbegeleiding is bereid u vrijblijvend en kosteloos een inzicht te geven over de mogelijkheden die er op verschillende gebieden zijn. U kunt altijd bellen voor een afspraak op nummer 06-15057661
DSuitvaartbegeleiding is onafhankelijk van verzekeringsmaatschappijen. Zij is daardoor dan ook niet gebonden en is dus geheel vrij in al de keuzes die in overleg met u gemaakt worden voor het regelen van een uitvaart. Als je weet dat je geliefde niet lang meer heeft te leven dan staat je leven stil.

Alle beslissingen en overwegingen staan in de schaduw van het aankomend verlies. Als alles is gezegd en de paniek naar de achtergrond drijft dan blijft de stilte over. Letterlijk stilte voor de storm. De storm van verdriet waarin je weet dat je terecht gaat komen…de storm van emotie en rouw.

Ook dan kan ik er voor je zijn…samen kijken we wat er nodig is om jullie hier zo goed mogelijk in te ondersteunen.

Soms is dat een persoonlijk gesprek of gewoon even samen stil zijn.

Soms is het prettig om extra ondersteuning te krijgen tijdens een doktersgesprek.

Niks moet maar alles is bespreekbaar.

Vanuit mijn werk als verpleegkundige in de palliatieve zorg / stervensbegeleiding maar ook vanuit mijn persoonlijke ervaringen ken ik deze “stilte” en heb ik ervaren hoeveel rust het kan brengen om het even niet alleen te hoeven doen.

DSuitvaartbegeleiding coacht gezinnen die afscheid moeten nemen van een dierbare voor, tijdens en na de uitvaart.

Maak direct een afspraak

DS uitvaartbegeleiding is er ook voor u na de uitvaart.

Ná de uitvaart breekt vaak de moeilijkste tijd voor nabestaanden aan. Er moeten allerlei praktische, financiële, juridische en administratieve zaken geregeld worden. Een helpende hand is dan meer dan welkom.

Het verdriet kunnen we niet wegnemen, wel helpen we de draad van het leven zo goed mogelijk weer op te pakken. We bieden praktische hulp en tips op basis van uw persoonlijke situatie.

U kunt daarbij denken aan:

Voorgesprek uitvaart Eefde

Als het nodig en wenselijk is, schakelen we specialisten in zoals een notaris, rouwverwerkingstherapeut of belastingadviseur en informeren wij je over de kosten daarvan.

Heeft u nog vragen? Neem contact op via mijn contactformulier.